Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ГЕНЕТЕСТ ЕООД, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1000 ул. Костенски водопад 59, ЕИК 203406990, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Условия за поръчка на стоки

Поръчка

Доставката на стоки от ГЕНЕТЕСТ ЕООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на ГЕНЕТЕСТ ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. ГЕНЕТЕСТ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина , ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на ГЕНЕТЕСТ ЕООД  е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина , е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е  съгласно таксата обявена при оформяне на поръчката и изпратена по електронна поща на клиента. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на ГЕНЕТЕСТ ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Условия и начини на плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните начини:

  • ”Наложен платеж”: стоката се заплаща при доставка.
  • Банков превод.

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която ГЕНЕТЕСТ ЕООД е сключила договор. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката преди да заплати дължимата сума по  „Наложен платеж”.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина в срок от 14 /четиринадесет/ дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация – свободен текст. В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефон 0884 45 00 21 на ГЕНЕТЕСТ ЕООД и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-17:30 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата Интернет магазинът е собственост на ГЕНЕТЕСТ ЕООД; ЕИК 203406990. За контакт: 0884 45 00 21

Със зареждане на всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на , е собственост на ГЕНЕТЕСТ ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на , без изричното писмено съгласие на ГЕНЕТЕСТ ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на може да се изисква регистрация. Сайтът автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на .

Със зареждане на , потребителят се съгласява, че ГЕНЕТЕСТ ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на sopersonal.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

ГЕНЕТЕСТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. ГЕНЕТЕСТ ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на sopersonal.bg са с ДДС. ГЕНЕТЕСТ ЕООД си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

ГЕНЕТЕСТ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на се публикуват на и са достъпни за всички потребители.

Всички обявени цени на продукти са с включен ДДС

X